Kontakt

Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

Sekcja Turkologii

ul. Tyniecka 15/17

02-630 Warszawa
Telefon: 22 552 03 53
Telefon/fax : 22 826 36 83

www.orient.uw.edu.pl