Centrum Studiów Azerbejdżańskich

Centrum Studiów Azerbejdżańskich (Centre for Azerbaijani Studies) zostało otwarte 26 listopada 2018 roku przy Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytecie Warszawskim.

Celem placówki jest popularyzacja wiedzy na temat języka, historii i kultury Azerbejdżanu wśród badaczy i studentów polskich oraz nawiązanie współpracy i wymiany naukowej między krajami.

Placówka została założona na podstawie porozumienia między Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasadą Azerbejdżanu w Polsce a Instytutem Historii im. A. Bakikhanova Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu przy wsparciu Agencji Promocji Rozwoju Międzynarodowego (AIDA) Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu.

Pracami Centrum kierują dr Nargiz Akhundova i dr Shahla Kazimova. Centrum ma dosyć bogatą ofertę dydaktyczną, prowadzi następujące zajęcia i wykłady zarówno w języku polskim jak i angielskim:

  • Historia Azerbejdżanu od czasów starożytnych do okresu Seldżukckiego
  • Azerbejdżan średniowieczny
  • Azerbejdżan w granicach Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego
  • Polityka zagraniczna Azerbejdżanu
  • Język azerbejdżański
  • Kultura Azerbejdżanu
  • Zagadnienia społeczno-kulturowe Azerbejdżanu.

CSA organizuje również pokazowe lekcje, wykłady, pzentacje na innych uczelniach oraz w liceach.

W 2019 roku we współpracy z Ministerstwem Kultury Republiki Azerbejdżanu Centrum zrealizowało Uniwersytetu Warszawskiego konkurs wśród studentów na najciekawszy esej dotyczący Azerbejdżanu.” Wygraną w konkursie był wyjazd do Azerbejdżanu, gdzie studenci mieli możliwość zwiedzania muzeów, zabytków kultury oraz miejsc turystycznych.

Centrum Studiów Azerbejdżańskich organizuje sesje, okrągłe stoły i seminaria z udziałem polskich i azerbejdżańskich naukowców i ekspertów.

W pierwszym roku działalności Centrum zorganizowało 3 konferencje naukowe, w tym 2 międzynarodowe.

  • Pierwsza konferencja Black January in Azerbaijan. Suppssion of Popular Uprisings in the Era of Communism (Warszawa, 22 stycznia 2019 r.) poświęcona była tematowi wydarzeń z 20 stycznia 1990 roku i odbyła się patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Polski.
  • Druga konferencja Crimes against Humanity: Experience of Azerbaijan and Poland in the 20th Century (Warszawa, 7 czerwca 2019 r.) poświęcona była problemowi ludobójstwa w dziejach Azerbejdżanu i Polski.

14 października na Uniwersytecie Warszawskim została zorganizowana sesja naukowa Diasporas and Ethnic Minorities in Poland and Azerbaijan, z udziałem polskich naukowców, studentów oraz azerbejdżańskich ekspertów z zakresu polityki ds. diaspory i mniejszości narodowych i wyznaniowych.

14 listopada 2019 r. Centrum Studiów Azerbejdżańskich zorganizowało kolejną międzynarodową konferencję zatytułowaną „€žAzerbejdżan: historia, społeczeństwo i kultura”€, składającą się z trzech paneli tematycznych. Uczestniczyli w niej naukowcy z kilku wiodących instytucji naukowych w Polsce i Azerbejdżanie.

Centrum współpracuje z wiodącymi instytucjami naukowo – badawczymi Azerbejdżanu, z mediami w zakresie popularyzacji wiedzy na temat stosunków polsko-azerbejdżańkich.

Centrum Studiów Azerbejdżańskich jest odpowiedzialne za udzielanie merytorycznego wsparcia osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy na temat języka, historii i kultury Azerbejdżanu, dostarczenie studentom i doktorantom odpowiednich zasobów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia badań.


Kontakt z nami:

Ul. Hoża 69, pok. 134.

cas.office@uw.edu.pl

dr Nargiz Akhundova – n.akhundova@uw.edu.pl

dr Shahla Kazimova – s.kazimova@uw.edu.pl