Strona główna -> Kadra -> mgr Anna Sulimowicz
Spis treści
Mgr Anna Sulimowicz
Publikacje
Wszystkie strony

Książki:

 
[współaut.: Abkowicz Mariola], 2010, Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii (The Karaim Routes. Karaims in old photographs). Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP, 168 pp
 
 
 

Artykuły:

 
1.     [2011]. Polscy turkolodzy Karaimi, [w:] Karaimi, red. Beata Machul-Telus, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
2.     2011, Karaimskie drogi zawiodły nas do Krakowa, Awazymyz, 3 (32), 2011, s. 16-17
 
3.     2011, Mniejszości narodowe w Unii Europejskiej, Awazymyz, 3 (32), 2011, s. 18
 
4.     2010, Karaimi, [w:] Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczpospolitej, red. Michał  Kopczyński, Wojciech Tygielski, Warsaw: Bellona, s. 147-160.
 
5.     2010, Klęska Austriaka pod Wilnem. Karl-Markus Gauβ i tajemniczy Karaimi, Awazymyz, 3 (28), 2010, s. 17-18  
 
6.     2010, Z dziejów gminy karaimskiej w Łucku. Gminny „dom dochodowy”, [w:] Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, ed. Ewa Siemieniec Gołaś, Jordanka Georgiewa Okoń, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 199-204
 
7.      2009, Wujcio Naczelnik. W czterdziestą rocznicę śmierci Szymona Ickowicza 1885-1969, Awazymyz, 2 (23), 2009, s. 15-16
 
8.     2009, Komentarz, Awazymyz, 2 (23), 2009, s. 18  (co-writer)
 
9.     2009, Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Karaimskiego w Trokach, Awazymyz, 2 (23), 2009, s. 7
 
10.  2009 [reakcja, przypisy, noty biograficzne]: Pilecki Szymon, Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939–1945, Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP.
 
11.   2008, Ze starego albumu – odpowiedzi: Rodziny Bezikowiczów i Sułtańskich, Awazymyz, 2 (19), 2008, s. 18
 
12.  2008, Kenesa karaimska w Łucku w świetle dokumentów z archiwum gminy, [w] Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikątijos visuomenės tradicijoje: Tototriai ir Karaimai / Orient in the social tradiction of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims / Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi; red. T. Bairasauskaite, H. Kobeckaite., G. Miskiniene; Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008; s. 273-281. (Lietuvos istorijos studijop. Specialasis leidynys, ISSN 1822-4016; T.6)
 
13.  2008, Krymskaâ tematika v "Karaj Avazy", Awazymyz, 4 (21), 2008, s. 9-13
 
14.  Almanach karaimski, 2007, Red. Mariola Abkowicz, Anna Sulimowicz, Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP.
 
15.  [współaut.], e-jazyszłar – Karaimska Baza Literacko-Bibliograficzna. [e-jazyszłar – The Karaim Literature Bibliographical Database],Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP, 2007 – dostęp: http://www.jazyszlar.karaimi.org.
 
16.  2007, Kilka słów o autorze [Borys Kokenaj], Awazymyz, 2 (16), 2007, s. 5
 
17.   2006, O Karaimach w Stambule raz jeszcze, Awazymyz, 1 (12), 2006, s. 8-9
 
18.   2005, Turcja. Riwiera, National Geographic – Traveler, 2/2005, s. 84-87
 
19.   2005, Kulinarny atlas świata – Turcja, Gazeta Wyborcza, 27.01.2005, 22/4738, 2005
 
20.  2005, Społeczność karaimska w Haliczu, [w:] Galicyjskie spotkania 2005, red. Urszula Jakubowska, Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka, Kalisz: Agencja Wydawnicza "Sztuka i Rynek", s. 9-20
 
21.  2004, Imiona Karaimów z Halicza, [w:] Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dra Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 143-151.
 
22.  Sulimowicz Anna, 2003, (co-aut.) Leksykon wiedzy o Turcji, red. Tadeusz Majda , Warsaw: Dialog, (artykuły o geografii i środowisku naturalnym Turcji, zabytkach, archeologii).
 
23.  2002, Znaczenie halickich Karaimów dla rozwoju polskiej turkologii, [in] Karaimy Halyča: Istorija ta kul’tura. Materialy Mižnarodnoï Konferenci Karaimy Halyča – Istoria ta Kul’tura, Lwiv-Halyč: Spolom – Nacionalyj Zapowidnyk „Davnij Halyč”, s. 38-45.
 
24.  2001, Język karaimski. Starania o jego zachowanie, [w:] Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych, Języki Obce w Szkole, 6/2001, s. 37-44.
 
25.  1999, Wpływ Tadeusza Kowalskiego na rozwój życia kulturalnego i społecznego w Łucku i Haliczu, [in] Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU, W służbie nauki, 4/1999, s. 55-62.
 
26.  1999, Nazwiska karaimskie z Łucka, Awazymyz 2(3), 1999, s. 12-13
 
27.  1999, Kokizowowie — ród uczonych, Awazymyz 2(3), 1999, s. 11-12
 
28.  1999, Aleksander Mardkowicz — działacz społeczny, pisarz i wydawca, Awazymyz 2(3), 1999, s. 3-4
 
29.  1999, Aleksander Mardkowicz And His Endavours to Preserve The Karaim Language, [in] Papers presented to the Scientific Council of the Institute of the Oriental Studies organized at the Occasion of the 75. Anniversary of Foundation of  the Republic of Turkey on October 1998 at the Senato Hall of the Warsaw University, Warsaw: Dialog, s. 87-96.
 
30.  1994, Prace prof. A. Zajaczkowskiego poświęcone historii i kulturze Karaimów, [in] Kipčakų tiurkų orientu lietuvoje. Istorija ir tirimų perspektyva. Tarptautiniės moksliniės konferencijos, skirtos profesoriaus dr. Ananiaszo Zajączkowskio 90-sioms gimimo metinėms, medžiaga. Vilnius 1993 m. spalio 14-15 d., Vilnius 1994, s. 43-46
 
31.   1994, Bibliography of The Works of Zygmunt Abrahamowicz, Folia Orientalia, 30/1994, s. 230-236.
 
32.  1987, Karaimi w Polsce i na Litwie do 1945 roku), [in] Karaimi (materiały z sesji naukowej), red. Aleksander Dubiński, Eugeniusz Śliwka SVD, Pieniężno 1987, s. 20-29.
 

Tłumaczenia z języka karaimskiego:

 
1.     Sahyncyna babinecnin — Pamięci babińca / Al.-Mar (Aleksander Mardkowicz), Języki Obce w Szkole, 6/2001, s. 214-216
 
2.     Zapomniany nauczyciel. Okruchy przeszłości — Tisłemleri Askanłyknyn [Unutkan ribbimiz] / Karaucu, Awazymyz, 2 (13), 2006, s. 14-18
 
3.     Hadży Baba w gościnie u halickich Karaimów [Konakłyhy Hadzy Babanyn Halicte] / R. Zarach Zarachowicz, Awazymyz, 3 (14), 2006, s. 15-17
 
4.     Okruchy przeszłości. Pielgrzymki krymskich Karaimów [Tisłemłeri Askanłyknyn. Chadżylihi Kyrymdahy Karajłarnyn] / Towija Lewi-Babowicz, Awazymyz, 1 (15) 2007, s. 3-6
 
5.     Medżuma — karaimska książka [Medżuma – karaj bitigi] / Borys Kokenaj,  Awazymyz, 2 (16), 2007, s. 3-5
 
6.     Co oznaczają nasze święta i inne specjalne dni [Ne anłatadłar biźnin moedłerimiz da eźgie kinłerimiz/ Rafael Abkowicz, Almanach karaimski, Wrocław 2007, s. 11-15
 
7.  Na Kukizowskim cmentarzu [Zeretłerinde Kukizownun] / [Aleksander Mardkowicz] , Awazymyz, 2 (23), 2009, s. 3-6
 
8.  Ne była urułajym – Czymże cię podejmę / ribbi Izaak syn Abrahama z Trok, Awazymyz, 3 (24), 2009, s. 7
 
9.     Burunhu kiuń midraszta – Pierwszy dzień w szkole / s. Kobecki, Awazymyz, 2 (27), 2010, s. 8
 
10.  Zemerłer / A.M. [Aleksander Mardkowicz], Awazymyz, 2 (27), s. 10-11
 
11.  Karanhy Bułut – Ciemna chmura / ribbi Josef ben Jeszua z Derażna, Awazymyz, 2 (27), 2010, s. 12-13
 
12.  Kilka słów o „Karanhy bułut [Nece sez „Karanhy bułut” icin] / A.M. [Aleksander Mardkowicz], Awazymyz, 2 (27), 2010, s. 13
 
13.Kim bołałyr – Kto zdoła / s. Kobecki, Awazymyz, 3 (28), 2010, s. 3
 
14.  Jomak (tisłem) – Bajka (fragment) / Aleksander Mardkowicz, Awazymyz, 1 (30), 2011, s. 3
 
15.  Ajttym jerde birełme / Mówię: świata nie przemierzaj / ribbi Abraham syn Leona z Halicza, Awazymyz, 2 (31), 2011, s. 3
 
16.  Orach toju, Szymon Firkowicz, Awazymyz, 3 (32), 2011, s. 3
 

Tłumaczenia z języka tureckiego:

 
1.  Dom ciszy [Sessiz Ev] / Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009
 
2.  Pchli pałac [Bit Palas] / Elif Şafak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009
 
3.     Biały zamek [Beyaz Kale] / Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009
 
4.     Muzeum Niewinności [Masumiyet Müzesi / Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 
5.  Lustra miasta [Şehrin Aynaları] / Elif Şafak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011
 
6.  Czarna księga [Kara Kitap] / Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011
 
7.     Inne kolory [Öteki Renkler] / Orhan Pamuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012
 
8.     Sufi [Pinhan] / Elif Şafak, Wydawnictwo Literackie (to be published in 2012)