Strona główna -> Dla studentów -> Program studiów -> 2012-2013 mag

WYDZIAŁ   ORIENTALISTYCZNY  

Dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia - od roku ak. 2012/2013

 
Kierunek: orientalistyka
 
Specjalność: turkologia
 

Program dydaktyczny

 

Przedmiot Godz. Forma   zajęć Forma zal. zajęć  Rok studiów 
I rok II rok
semestr  semestr
II III IV
        godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS
A. Przedmioty kształcenia ogólnego                      
1. Przedmiot ogólnouniwersytecki*   w./ćw. egz./zal./o   1       5    
B. Przedmioty podstawowe                      
1. Konwersatorium orientalistyczne 20 konw. zal./o 10 2 10 2        
2. Przedmiot metodologiczny** 60 w. egz. 30 3 30 3        
3. Przedmiot do wyboru*** 60 w./ćw. egz./zal./o 30 2 30 3        
Razem: 140                    
C. Przedmioty specjalnościowe                      
1. Język turecki**** 300 ćw. egz. 90 6 90 6 60 4 60 4
2. Lektura tekstów tureckich (ogólnych) 90 ćw. zal./o 30 4 30 4 30 4    
3. Lektura tekstów tureckich (specjalist.) 90 ćw. zal./o 30 4 30 4 30 4    
4. Język osmański 90 ćw. zal./o 30 2 30 2 30 2    
5. Przedmiot specjalizacyjny***** 60 w./ćw. egz./zal./o         30 2 30 3
6. Seminarium magisterskie 120 ćw. zal. 30 6 30 6 30 6 30 6
7. Praca magisterska                     20
Razem: 750                    
PUNKTY ECTS: 120       30   30   27   33
Łączna liczba godzin : 890     280   280   210   120  
Liczba godzin tygodniowo:       19   19   14   8  

 

Rozliczenie roczne. Każdy rok studiów pozwala uzyskać 60 punktów ECTS.          
* w sumie 6 punktów ECTS do uzyskania w ciągu 2 lat          
** np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, etnologia, religioznawstwo, wstęp do badań historycznych,socjologia lub politologia          
*** z oferty Wydziału Orientalistycznego lub UW          
**** 2 egzaminy, po II i IV semestrze          
***** do wyboru - zgodny ze specjalizacją, z oferty Zakładu, Wydziału bądź UW.