Strona główna -> Dla studentów -> Program studiów -> 2011-2012 mag

WYDZIAŁ   ORIENTALISTYCZNY  

Dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia - od roku ak. 2011/2012

 
Kierunek: orientalistyka
 
Specjalność: turkologia
 

Program dydaktyczny

 

Przedmiot Godz. Forma   zajęć Forma zal. zajęć  Rok studiów 
I rok II rok
semestr  semestr
II III IV
        godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS
A. Przedmioty kształcenia ogólnego                      
1. Przedmiot ogólnouniwersytecki*         2   1   3    
B. Przedmioty podstawowe                      
1. Wstęp do badań naukowych 30 w. egz. 30 2            
2. Logika i semiotyka 30 w. egz.     30 2        
Razem: 60                    
C. Przedmioty kierunkowe                      
1.  Konwersatorium orientalistyczne 20 konw. zal./o 10 2 10 2        
2. Przedmiot metodologiczny** 60 w. egz. 30 2 30 3        
3. Przedmiot do wyboru*** 60 w./ćw. zal./o 30 2 30 2        
Razem: 140                    
D. Przedmioty specjalnościowe                      
1. Język turecki 360 ćw.  zal./o 90 4 90 4 60 2 60 2
2. Lektura tekstów tureckich (ogólnych) 60 ćw. egz. 30 2 30 2        
3. Lektura tekstów tur. specjalistycznych 90 ćw.  zal./o 30 4 30 4 30 9    
4. Ćwiczenia metodol. (osmanistyka) 90 ćw. zal./o 30 2 30 2 30 8    
5. Przedmiot specjalizacyjny**** 120 w./ćw. zal./o 30 4 30 4 30 4 30 4
6. Seminarium magisterskie 120 ćw. zal. 30 4 30 4 30 4 30 4
7. Praca magisterska                     20
Razem: 840                    
Łączna liczba godzin: 1040     340 30 340 30 30 30 120 30
Liczba godzin tygodniowo:       23   23   12   8  

* w sumie 6 punktów ECTS do uzyskania w ciągu 2 lat
**np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, etnologia, religioznawstwo, wstęp do badań historycznych, socjologia lub politologia
*** z oferty Wydziału Orientalistycznego UW
**** do wyboru - zgodny ze specjalizacją