Strona główna -> Dla studentów -> Program studiów -> 2010-2011 lic

WYDZIAŁ   ORIENTALISTYCZNY  

Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia - od roku ak. 2010/2011

 
Kierunek: orientalistyka
 
Specjalność: turkologia
 
Program dydaktyczny
 
Przedmiot Godz. Forma   zajęć Forma zal. zajęć  Rok studiów 
I rok II rok III  rok
semestr  semestr semestr
II III IV V VI
        godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS
A. Przedmioty kształcenia ogólnego                              
1.  Lektorat języka obcego* 240  ćw. zal./o         60 2 60 2 60 2 60 2
2. Egzamin z języka obcego na poziomie B2     egz.                       2
3. Technologia informacyjna 30 ćw. zal./o     30 2                
 4. Wychowanie fizyczne 120 ćw. zal. 30   30   30   30          
5. Przedmiot ogólnouniwersytecki**   w. egz.   6   2                
6. Szkolenie w zakresie BHP   w. zal./o   0,5                    
7. Podstawy ochrony własności intelektualnej   w. zal./o   0,5                    
Razem: 390                            
B. Przedmioty podstawowe                              
1. Antropologia kultury 60 w. egz. 30 2 30 3                
2. Historia filozofii 60 w. egz. 30 1 30 2                
3. Teoria kultury 60 w. egz.         30 2 30 3        
Razem: 180                            
C. Przedmioty kierunkowe                              
1. Dzieje Turcji 120 w. egz. 30 2 30 3 30 2 30 3        
2. Wiedza o literaturze i kulturze tureckiej 120 w. egz.         30 2 30 3 30 2 30 3
3. Wiedza o sztuce muzułmańskiej 60 w. egz.                 30 2 30 3
4. Wiedza o islamie 60 w. egz. 30 2 30 3                
5. Zagadnienia społeczno-kulturowe Turcji 30 w. egz. 30 3                    
6. Dzieje Azji Środkowej   60 w. egz.         60 4            
7. Wiedza o języku tureckim 120 w. egz. 30 2 30 3 30 2 30 3        
Razem: 570                            
D. Przedmioty specjalnościowe                              
1. Język  turecki 1020 ćw. egz. 180 8 180 8 180 8 180 8 150 4 150 4
2. Gramatyka języka tureckiego 120 ćw. zal./o 30 2 30 2 30 2 30 2        
3. Wstęp do turkologii 30 w. egz. 15 1 15 2                
4. Lektura tekstów tureckich 120 ćw. zal./o         30 2 30 2 30 2 30 2
5. II język orientalny*** 240 ćw. zal./o         60 2 60 2 60 2 60 2
6. Konwersatorium 60 konw. zal./o                 30 2 30 2
7. Proseminarium turkologiczne 60 ćw. zal./o         30 2 30 2        
8. Seminarium licencjackie 60 ćw. zal./o                 30 12 30 2
9. Praca licencjacka                             10
Razem: 1710                            
Punkty ECTS:         30   30   30   30   28   32
Łączna liczba godzin : 2850     435   435   600   540   420   420  
Liczba godzin tygodniowo:       29   29   40   36   28   28  
 
* Do wyboru spośród języków oferowanych w rejestracji żetonowej
** Do wyboru z oferty UW, w tym przynajmniej jeden przedmiot w formie wykładu, zakończony egzaminem 
*** Do wyboru z języków z aktualnej oferty WO (zalecane: perski, arabski lub mongolski)