Strona główna -> Dla studentów -> Plany zajęć -> Plan zajęć 2017-2018

Turkologia I lic                   

 

godziny

poniedziałek

wtorek

Środa

czwartek

piątek

8.00-9.30

 

 

Gramatyka j. tureckiego

mgr D. Cichocki  (128) 

        

 

 

9.45-11.15

 

 

Wiedza o języku tureckim (wykład)

mgr D. Cichocki   (128)

 

 

11.30-13.00

Oblicza islamu w Turcji – doktryna społeczna i religijna alewitów tureckich, dr M. Godzińska

  (NŚ 149) (ogun, +ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

Wstęp do turkologii (wykład, 1 godzina)

prof. dr hab. T. Majda (128) (pierwszy semestr)

 Zagadn. społ.-kult. Turcji

dr M.Godzińska (128) (+ogWydz)

Język turecki

dr K. Stanek (128)

 

13.15-14.45

Język turecki

lektor  (NŚ 178)

Wiedza o islamie (wykład turk-iran)

prof. dr hab. K. Pachniak (lekt)

Język turecki

mgr A. Sulimowicz (120)

Język turecki

dr K. Stanek (128)

Kultura Azerbejdżanu, dr S.Kazimova

  (NŚ 178) (ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

15.00-16.30

Język turecki

lektor (NŚ 178)

 

 

Historia Turcji I

(wykład sem. letni)

prof. dr D. Kołodziejczyk  (108WH)

Zagadnienia społeczno-kulturowe Azerbejdżanu, dr S.Kazimowa (128) ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

16.45-18.15

Antropologia kultury

dr M. Godzińska

(AMax-B)

 

 

 

 

18.30-20.00

Historia filozofii

 

(AMax-B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkologia II lic                 

 

godziny

Poniedziałek

wtorek

Środa

czwartek

piątek

8.00-9.30

 

Język turecki                                         lektor (128)

Wstęp do badań językoznawczych

(sem. letni.)

dr hab. I.Kraska-Szlenk  

(AMax-D)

Gramatyka j. tureckiego

mgr D. Cichocki  (128)        

 Wstęp do badań literaturoznawczych

(sem. zim.)

 (AMax-B)           

9.45-11.15

 

Język turecki                                         lektor (128)

Proseminarium

dr M. Godzińska

 (120)

Wiedza o języku tureckim (wykład)

mgr D. Cichocki (128)

 

 

11.30-13.00

Literatura i kultura Turcji, dr hab. Ö.Emiroglu (128)

 

Historia Turcji II

dr A. Zastawna-Templin (NŚ178)

 

Język turecki,

lektor (NŚ153)

 

Kultura Azerbejdżanu, dr S. KAzimova

  (NŚ 178) (ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

13.15-14.45

Lektura tekstów

dr K. Stanek (128)

 

Lektura tekstów

dr A. Zastawna-Templin (128)

Język turecki,

lektor (NŚ153)

 

Zagadnienia społeczno-kulturowe Azerbejdżanu, dr S.Kazimowa (128) ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

15.00-16.30

II orientalny

J. azerbejdżański

Dr S. Kazimova (128)

 

 

II orientalny

J. azerbejdżański

Dr S. Kazimova (128)

 

Historia Turcji czI (wykład sem. zim)

prof. dr D. Kołodziejczyk  (108WH)

 

16.45-18.15

 

 

 

 

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

Turkologia III lic               

 

godziny

Poniedziałek

wtorek

Środa

czwartek

Piątek

8.00-9.30

Literatura i kultura Turcji,

dr hab. Ö. Emiroglu (128)

 

 

 

Wstęp do badań literaturoznawczych

(sem. zim.)

dr. Ł. Wróbel (AMax-B)           

9.45-11.15

Seminarium lic.

dr A. Zastawna-Templin 

(128)

 

 

9.45-11.15                  Wstęp do badań historycznych

(sem. zim.)

dr. K. Kuraszkiewicz (AMax-B)

 

11.30-13.00

Lektura tekstów

dr A. Zastawna-Templin (120)

Język turecki

lektor (ŃŚ 153)

 

Język turecki

mgr D. Cichocki

(120)

 

 

13.15-14.45

Konwersatorium turk.,

dr M. Godzińska

 (120)  

Język turecki, dr K.Stanek (sem1); lektor (sem2)

(NŚ 178)

 

 

 

Kultura Azerbejdżanu, dr S. KAzimova

  (NŚ 178) (ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

15.00-16.30

 

 

Sztuka islamu

dr M.Pinker (NŚ149)

 

 

 

Zagadnienia społeczno-kulturowe Azerbejdżanu, dr S.Kazimowa (128) ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

16.45-18.15

 

 

Lektura tekstów

mgr A. Sulimowicz

(120)

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

Turkologia I mag                              

 

godziny

poniedziałek

Wtorek

Środa

czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

seminarium mag, prof. dr hab. T. Majda 1sem, 1-2 mag (114)

 

 

 

11.30-13.00

Oblicza islamu w Turcji – doktryna społeczna i religijna alewitów tureckich, dr M. Godzińska

  (NŚ 149) (ogun, +ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

 J. turecki

dr A. Zastawna-Templin (NŚ 178)

J. turecki

(łączone I i II mag)

lektor  (NŚ 153)

 

 

13.15-14.45

Lektura tekstów ogólnych

(sem. zim z II mag.)

dr A. Zastawna-Templin (114)  

Lektura tekstów specj.

(sem. zim. z II mag.)

mgr D. Cichocki (128)  

13.10-14.40        

Wykład metodologiczny

Prac. Filozof. i Religii (NŚ 143)

Prac. Literat. i Kultur (NŚ 149) 

Prac. Języków (NŚ 153)

Prac. Dziejów (NŚ 178)

 

Kultura Azerbejdżanu, dr S. KAzimova

  (NŚ 178) (ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

15.00-16.30

 seminarium mag, dr M.Godzińska, 2sem, 1-2 mag (114)

 

 

J. turecki

(łączone I i II mag.)

mgr A. Sulimowicz (120)

 

 

 

 

Zagadnienia społeczno-kulturowe Azerbejdżanu, dr S.Kazimowa (128) ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

16.45-18.15

Osmanistyka (ćw. met.)

(I mag)

dr hab. Ö. Emiroglu (128)

 

16.40-18.40

Konwersatorium orientalistyczne

(raz w miesiącu)

(s. Schayera)

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

Turkologia II mag                             

 

godziny

poniedziałek

Wtorek

Środa

czwartek

piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

 

seminarium mag, prof. dr hab. T. Majda 1sem,  1-2 mag (114)

 

 

 

11.30-13.00

Oblicza islamu w Turcji – doktryna społeczna i religijna alewitów tureckich, dr M. Godzińska

  (NŚ 149) (ogun, +ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

 

J. turecki

(łączone I i II mag)

lektor  (NŚ 153)

 

 

13.15-14.45

Lektura tekstów ogólnych (sem. zim)

dr A. Zastawna-Templin  (114)

Lektura tekstów specj.

(sem. zim)

mgr D. Cichocki (128)

 

 

Kultura Azerbejdżanu, dr S. KAzimova

  (NŚ 178) (ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

15.00-16.30

seminarium mag, dr M.Godzińska 2sem, 1-2 mag (120

 

J. turecki

(łączone I i II mag.)

mgr A. Sulimowicz (120)

 

Zagadnienia społeczno-kulturowe Azerbejdżanu, dr S.Kazimowa (128) ogWydz.) (przedmiot do wyboru)

16.45-18.15

Osmanistyka (ćw. met.)

(sem. zim)

mgr N. Karadavut (120)

 

 

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 


 

 

godziny
poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
piątek
8.00-9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
9.40-11.10
 
 
 
 
 
 
 
 
11.20-12.50
 
 
J. turecki
(łaczone I i II mag)
mgr Aslı Uysal Cevgin (120)
 
 
13.00-14.30
Lektura tekstów ogólnych (sem. zim)
dr A. Zastawna-Templin  (120)
Seminarium mag Prof. dr hab. T. Majda  (128)
 
 
Kultura Azerbejdżanu (ogun, przedm. ogólnowydz.), dr S. Kazimova  (do wyboru) (NŚ 178)
 
15.00.16.30
Osmanistyka (ćw. met.)
(łaczone I i II mag)
dr hab. Ö. Emiroglu (128)
Lektura tekstów specj.
(sem. zim)
mgr D. Cichocki (120)
J. turecki
(łączone I i II mag.)
mgr A. Sulimowicz (120)
 
 
16.40-18.10
  
Osmanistyka (ćw. met.)
(sem. zim)
dr K. Stanek (128)
 
Zagadnienia społ.-kult. Azerbejdżanu (przedm. ogólnowydz),
dr S. Kazimova (128) (sem.zimowy 1.)
 
 
18.20-19.50
 
 
 
 
 
 
 
 
godziny
poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
piątek
8.00-9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
9.40-11.10
 
 
 
 
 
 
 
 
11.20-12.50
 
J. turecki
dr A. Zastawna-Templin (120)
J. turecki
(łaczone I i II mag)
mgr Aslı Uysal Cevgin (120)
 
 
13.00-14.30
Lektura tekstów ogólnych
(sem. zim z II mag.)
dr A. Zastawna-Templin (120)   
Seminarium mag
Prof. dr hab. T. Majda  (128)
13.10-14.40        
Wykład metodologiczny
Prac. Filozof. i Religii (NŚ 143)
Prac. Literat. i Kultur (NŚ 149) 
Prac. Języków (NŚ 153)
 
Kultura Azerbejdżanu (ogun, przedm. ogólnowydz.), dr S. Kazimova  (do wyboru) (NŚ 178)
 
15.00.16.30
Osmanistyka (ćw. met.)
(łaczone I i II mag)
dr hab. Ö. Emiroglu (128)
Lektura tekstów specj.
(sem. zim. z II mag.)
mgr D. Cichocki (120)
J. turecki
(łączone I i II mag.)
mgr A. Sulimowicz (120)
 
 
 
 
 
16.40-18.10
 
 
16.40-18.40
Konwersatorium orientalistyczne
(raz w miesiącu)
(s. Schayera)
 
 
18.20-19.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godziny
poniedziałek
wtorek
Środa
czwartek
piątek
8.00-9.30
 
Język turecki
dr K. Stanek (128)
Gramatyka j. tureckiego
mgr D. Cichocki  (128) 
        
 
 
9.40-11.10
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (NŚ 178)
Język turecki
dr K. Stanek (128)
Wiedza o języku tureckim (wykład)
mgr D. Cichocki   (128)
Zagadn. społ.-kult. Turcji
dr A. Zastawna-Templin  (NŚ 153) (+ogWydz)
 
11.20-12.50
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (NŚ 178)
Wstęp do turkologii (wykład, 1 godzina)
prof. dr hab. T. Majda (128)
Język turecki
mgr A. Sulimowicz (NŚ 178)
 
 
13.00-14.30
Religie i grupy wyznaniowe we współczesnej Turcji, dr M. Godzińska
  (NŚ 153) (ogun, +ogWydz.)
Wiedza o islamie (wykład turk-iran)
prof. dr hab. K. Pachniak (lekt+120)
 
 
Kultura Azerbejdżanu (ogun, przedm. ogólnowydz.), dr S. Kazimova  (do wyboru) (NŚ 178)
 
15.00.16.30
 
 
 
Historia Turcji I
(wykład sem. letni)
prof. dr D. Kołodziejczyk  (118)
 
16.40-18.10
Antropologia kultury
dr M. Godzińska
(AMax-B)
 
Zagadnienia społ.-kult. Azerbejdżanu (przedm. ogólnowydz),
dr S. Kazimova (128) (sem.zimowy 1.)
 
 
18.20-19.50
Historia filozofii
 
(AMax-B)
 
 
 
 
 
godziny
poniedziałek
wtorek
Środa
czwartek
piątek
8.00-9.30
 
Język turecki
dr K. Stanek (128)
Gramatyka j. tureckiego
mgr D. Cichocki  (128) 
        
 
 
9.40-11.10
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (NŚ 178)
Język turecki
dr K. Stanek (128)
Wiedza o języku tureckim (wykład)
mgr D. Cichocki   (128)
Zagadn. społ.-kult. Turcji
dr A. Zastawna-Templin  (NŚ 153) (+ogWydz)
 
11.20-12.50
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (NŚ 178)
Wstęp do turkologii (wykład, 1 godzina)
prof. dr hab. T. Majda (128)
Język turecki
mgr A. Sulimowicz (NŚ 178)
 
 
13.00-14.30
Religie i grupy wyznaniowe we współczesnej Turcji, dr M. Godzińska
  (NŚ 153) (ogun, +ogWydz.)
Wiedza o islamie (wykład turk-iran)
prof. dr hab. K. Pachniak (lekt+120)
 
 
Kultura Azerbejdżanu (ogun, przedm. ogólnowydz.), dr S. Kazimova  (do wyboru) (NŚ 178)
 
15.00.16.30
 
 
 
Historia Turcji I
(wykład sem. letni)
prof. dr D. Kołodziejczyk  (118)
 
16.40-18.10
Antropologia kultury
dr M. Godzińska
(AMax-B)
 
Zagadnienia społ.-kult. Azerbejdżanu (przedm. ogólnowydz),
dr S. Kazimova (128) (sem.zimowy 1.)
 
 
18.20-19.50
Historia filozofii
 
(AMax-B)
 
 
 
 
 
Więcej artykułów…