Strona główna -> Dla studentów -> Plany zajęć -> Plan zajęć 2017-2018

Plan Turkologii na rok 2019-2020.pdf

godziny
poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
piątek
8.00-9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
9.40-11.10
 
 
 
 
 
 
 
 
11.20-12.50
 
 
J. turecki
(łaczone I i II mag)
mgr Aslı Uysal Cevgin (120)
 
 
13.00-14.30
Lektura tekstów ogólnych (sem. zim)
dr A. Zastawna-Templin  (120)
Seminarium mag Prof. dr hab. T. Majda  (128)
 
 
Kultura Azerbejdżanu (ogun, przedm. ogólnowydz.), dr S. Kazimova  (do wyboru) (NŚ 178)
 
15.00.16.30
Osmanistyka (ćw. met.)
(łaczone I i II mag)
dr hab. Ö. Emiroglu (128)
Lektura tekstów specj.
(sem. zim)
mgr D. Cichocki (120)
J. turecki
(łączone I i II mag.)
mgr A. Sulimowicz (120)
 
 
16.40-18.10
  
Osmanistyka (ćw. met.)
(sem. zim)
dr K. Stanek (128)
 
Zagadnienia społ.-kult. Azerbejdżanu (przedm. ogólnowydz),
dr S. Kazimova (128) (sem.zimowy 1.)
 
 
18.20-19.50
 
 
 
 
 
 
 
 
godziny
poniedziałek
Wtorek
Środa
czwartek
piątek
8.00-9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
9.40-11.10
 
 
 
 
 
 
 
 
11.20-12.50
 
J. turecki
dr A. Zastawna-Templin (120)
J. turecki
(łaczone I i II mag)
mgr Aslı Uysal Cevgin (120)
 
 
13.00-14.30
Lektura tekstów ogólnych
(sem. zim z II mag.)
dr A. Zastawna-Templin (120)   
Seminarium mag
Prof. dr hab. T. Majda  (128)
13.10-14.40        
Wykład metodologiczny
Prac. Filozof. i Religii (NŚ 143)
Prac. Literat. i Kultur (NŚ 149) 
Prac. Języków (NŚ 153)
 
Kultura Azerbejdżanu (ogun, przedm. ogólnowydz.), dr S. Kazimova  (do wyboru) (NŚ 178)
 
15.00.16.30
Osmanistyka (ćw. met.)
(łaczone I i II mag)
dr hab. Ö. Emiroglu (128)
Lektura tekstów specj.
(sem. zim. z II mag.)
mgr D. Cichocki (120)
J. turecki
(łączone I i II mag.)
mgr A. Sulimowicz (120)
 
 
 
 
 
16.40-18.10
 
 
16.40-18.40
Konwersatorium orientalistyczne
(raz w miesiącu)
(s. Schayera)
 
 
18.20-19.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godziny
poniedziałek
wtorek
Środa
czwartek
piątek
8.00-9.30
 
Język turecki
dr K. Stanek (128)
Gramatyka j. tureckiego
mgr D. Cichocki  (128) 
        
 
 
9.40-11.10
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (NŚ 178)
Język turecki
dr K. Stanek (128)
Wiedza o języku tureckim (wykład)
mgr D. Cichocki   (128)
Zagadn. społ.-kult. Turcji
dr A. Zastawna-Templin  (NŚ 153) (+ogWydz)
 
11.20-12.50
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (NŚ 178)
Wstęp do turkologii (wykład, 1 godzina)
prof. dr hab. T. Majda (128)
Język turecki
mgr A. Sulimowicz (NŚ 178)
 
 
13.00-14.30
Religie i grupy wyznaniowe we współczesnej Turcji, dr M. Godzińska
  (NŚ 153) (ogun, +ogWydz.)
Wiedza o islamie (wykład turk-iran)
prof. dr hab. K. Pachniak (lekt+120)
 
 
Kultura Azerbejdżanu (ogun, przedm. ogólnowydz.), dr S. Kazimova  (do wyboru) (NŚ 178)
 
15.00.16.30
 
 
 
Historia Turcji I
(wykład sem. letni)
prof. dr D. Kołodziejczyk  (118)
 
16.40-18.10
Antropologia kultury
dr M. Godzińska
(AMax-B)
 
Zagadnienia społ.-kult. Azerbejdżanu (przedm. ogólnowydz),
dr S. Kazimova (128) (sem.zimowy 1.)
 
 
18.20-19.50
Historia filozofii
 
(AMax-B)
 
 
 
 
 
Więcej artykułów…