Strona główna -> Dla studentów -> Plany zajęć -> III lic
godziny
Poniedziałek
wtorek
Środa
czwartek
piątek
8.00-9.30
 
 
 
 
Wstęp do badań literaturoznawczych
(sem. zim.)
dr. Ł. Wróbel (AMax-B)           
9.40-11.10
           
 
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (120)
 
9.45-11.15                  Wstęp do badań historycznych
(sem. zim.)
dr. Ł. Wróbel (AMax-B)
 
11.20-12.50
Lektura tekstów
dr A. Zastawna-Templin (114)
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (114)
 
Język turecki
mgr D. Cichocki
(114)
 
 
13.00-14.30
Wiedza o literaturze
i kulturze Turcji II
(wykład)
dr hab. Ö. Emiroğlu  (128) 
 
 
Seminarium lic.
dr A. Zastawna-Templin 
(114)
 
Kultura Azerbejdżanu (ogun, przedm. ogólnowydz.), dr S. Kazimova  (do wyboru) (NŚ 178)
 
15.00.16.30
Konwersatorium turk.,
dr M. Godzińska
 (114)  
 
Sztuka islamu
mgr M.Pinker (NŚ153)
 
 
 
 
16.40-18.10
Lektura tekstów
(łączone z III rokiem)
dr K. Stanek (128)
 
 
Zagadnienia społ.-kult. Azerbejdżanu (przedm. ogólnowydz),
dr S. Kazimova (128) (sem.zimowy 1.)