Strona główna -> Dla studentów -> Plany zajęć -> II lic
godziny
Poniedziałek
wtorek
Środa
czwartek
piątek
8.00-9.30
 
 
Wstęp do badań językoznawczych
(sem. letni.)
dr hab. I.Kraska-Szlenk  
(AMax-D)
Gramatyka j. tureckiego
mgr D. Cichocki  (128)        
 Wstęp do badań literaturoznawczych
(sem. zim.)
dr. Ł. Wróbel (AMax-B)           
9.40-11.10
 
 
Proseminarium
dr M. Godzińska
 (120)
Wiedza o języku tureckim (wykład)
mgr D. Cichocki  (128)
 
Język turecki
11.20-12.50
Wiedza o literaturze
i kulturze Turcji I
(wykład)
dr hab. Ö. Emiroğlu (128)
 
Historia Turcji II
dr A. Zastawna-Templin (128)
 
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (128)
 
mgr Aslı Uysal Cevgin (128)
13.00-14.30
 
 
Lektura tekstów
mgr Anna Sulimowicz (128)
Język turecki
mgr Aslı Uysal Cevgin (128)  
 
mgr Aslı Uysal Cevgin (128)
15.00.16.30
II orientalny
J. azerbejdżański
Dr S. Kazimova (120)
 
 
II orientalny
J. azerbejdżański
Dr S. Kazimova (128)
 
Historia Turcji czI (wykład sem. zim)
prof. dr D. Kołodziejczyk  (118)
 
16.40-18.10
Lektura tekstów
(łączone z III rokiem)
dr K. Stanek (128)
 
 
 
 
 
18.20-19.50