Strona główna -> Dla studentów -> Program studiów -> 2012-2013 lic

WYDZIAŁ   ORIENTALISTYCZNY  

Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia - od roku ak. 2012/2013

 
Kierunek: orientalistyka
 
Specjalność: turkologia
 
Program dydaktyczny
Przedmiot Godz. Forma   zajęć Forma zal. zajęć  Rok studiów
I rok II rok III  rok
semestr  semestr semestr
II III IV V VI
        godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS
A. Przedmioty kształcenia ogólnego                              
1.  Lektorat języka obcego (do wyb.)* 240  ćw. zal./o 60 2 60 2 60 2 60 2        
2. Egzamin z języka obcego poziom B2                         2    
3. Technologia informacyjna 30 ćw. zal./o 30 2                    
4. Wychowanie fizyczne 120 ćw. zal. 30 0,5 30 0.5 30 0,5 30 0,5        
5. Szkolenie w zakresie BHP   w. zal.   0,5                    
6. Podstawy ochrony własności intelekt.   w. zal.   0,5                    
7. Przedmiot ogólnouniwersytecki   w./ ćw. egz./zal.o.   2               6    
Razem: 390                            
B. Przedmioty podstawowe  metodologiczne                                
1. Antropologia kulturowa 60 w. egz. 30 2 30 2                
2. Historia filozofii 60 w. egz. 30 2 30 2                
3. Wstęp do badań językoznawczych/ literaturoznawczych/historycznych** 60 w. egz.         30 4     30 4    
Razem: 180                            
C. Przedmioty podstawowe orientalistyczne                              
1. Historia Turcji*** 120 w. egz. 30 2 30 3 30 2 30 3        
2. Zagadnienia społeczno-kulturowe Turcji 60 w. egz. 30 2 30 3                
3. Literatura i kultura Turcji**** 120 w. egz.         30 2 30 3 30 2 30 3
4. Wiedza o islamie 60 w. egz. 30 2 30 3                
5. Sztuka muzułmańska 60 w. egz.                 30 2 30 3
6. Wiedza o języku tureckim***** 120 w. egz. 30 2 30 3 30 2 30 3        
7. Przedmiot do wyboru****** 180 w/konw egz./zal.o. 30 2 30 3 60 4 60 6        
Razem: 720                            
D. Przedmioty specjalnościowe                              
1. Język turecki****** 720 ćw. egz. 150 5 150 5 120 4 120 4 90 3 90 3
2. Gramatyka języka tureckiego 120 ćw. zal./o 30 2 30 2 30 2 30 2        
3. Wstęp do turkologii 30 w. egz. 15 1 15 2                
4. Lektura tekstów tureckich 240 ćw. zal./o         60 3 60 3 60 3 60 3
5. II język orientalny******** 120 ćw. zal./o         60 2 60 2        
6. Konwersatorium turkologiczne 60 konw. zal./o                 30 2 30 2
7. Proseminarium turkologiczne 60 ćw. zal./o         30 2 30 2        
8. Seminarium licencjackie 60 ćw. zal.                 30 6 30 6
9. Praca licencjacka                             10
Razem: 1410                            
PUNKTY ECTS 180       29,5   31   30   30,5   30   30
Łączna liczba godzin : 2700     525   495   570   540   300   270  
Liczba godzin tygodniowo:       35   33   38   36   20   18  

 

Rozliczenie roczne. Każdy rok studiów pozwala uzyskać 60 punktów ECTS.

 
* spośród języków oferowanych w rejestracji żetonowej
** dwa przedmioty do wyboru z trzech
*** 2 egzaminy, po II i IV semestrze
**** 2 egzaminy, po IV i VI semestrze
***** 2 egzaminy, po II i IV semestrze
****** z oferty Zakładu Turkologii i Ludów Azji Śr. lub Wydziału Orientalistycznego
******* 3 egzaminy, po II, IV i VI semestrze
******** aktualnie oferowany przez Zakład Turkologii i Ludów Azji Śr.